معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مركز EDC  با همكاري اداره مشاوره و سلامت روان دانشجويان كار گاه مهارت هاي مطالعه ويژه دانشجويان جديدالورود 93 در مورخه 28/8/93 در سالن نحوي برگزار گرديد.

سركار خانم كجوري (كارشناس اداره مشاوره) در خصوص موارد چگونگي مديريت زمان، و راههاي افزايش تمركز و توجه، و شرايط دانشجوي موفق چگونه است؟، بهترين زمان جهت مطالعه مفيد، راهبرد هاي يادگيري و روش هاي صحيح و مناسب مطالعه كردن و كارگاه به صورت تئوري و عملي و همچنين اداره مشاوره و افزايش تمركز بروشور تحت عنوان تمريناتي جهت تقويت تمركز به دانشجويان ارائه گرديد.