معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تقويم آموزشي كلاس زبان(IELTS )

يكشنبه ها: 6:30 الي 8:30 عصر

گروه 1 دانشجويان

دوشنبه ها: 6:30 الي 8:30 عصر

گروه 2 دانشجويان

يكشنبه ها: 2:30 الي 4:30

اعضاي هيات علمي