معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه استعداد درخشان سه شنبه مورخ 6 آبان ماه 1393 راس ساعت 11:30 در سالن نحوی برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان استعداد درخشان در این جلسه الزامی است.