معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون المپياد حيطه مديريت مورخ 17/4/1393 در سالن حكمت 1 دانشگاه ساعت 9 الي 11 برگزار گرديد.نتايج آزمون متعاقباً اعلام ميگردد.