معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به همت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي(EDC)، آزمون المپياد حيطه علوم پايه مورخ 14/4/1393 ساعت 9 الي 14 در سالن حكمت 1 دانشگاه برگزار گرديد. اسامي رتبه هاي برتر متعاقباً اعلام مي شود.