معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه دانشجويان گرامي
امتحان المپياد شاخه استدلال باليني يكشنبه 10/4/91 راس ساعت 9 صبح در كافي نت دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.
امتحان عملي متعاقباً اعلام مي گردد.