معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارگاه آموزشي روش صحيح DRESSING مورخ شنبه 6/2/1393 با حضور تمامي استيودنت هاي جراحي، ارتوپدي و زنان در سالن كنفرانس بيمارستان ولي عصر(عج) برگزار گرديد. مدرس محترم كارگاه جناب آقاي نيك پور بودند.