معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كانون نخبگان برگزار مي كند.
آخرين مهلت ثبت نام: يكشنبه 7/2/1393
مكان ثبت نام:مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي فسا(EDC)
تاريخ برگزاري كلاس ها بعد از تكميل ظرفيت اعلام مي گردد.
از پنجاه نفر ظرفيت پذيرش، سي نفربراي دانشجويان نخبه در نظر گرفته شده است.
اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام كنند.