معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست روسا و معاونین آموزشی دانشگاههای مستقر در قطب 10 آمایش سرزمینی از راه اندازی مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست روسا و معاونین آموزشی دانشگاههای مستقر در قطب 10 آمایش سرزمینی که در روز یکشنبه 14 تیرماه برگزار شد با اشاره به تصویب طرح مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت حوزه آموزش وزارت بهداشت ماموریت های متعددی دارد که باتوجه به نقش تولیتی وزارت بهداشت نباید کلیه امور اجرایی در ستاد این وزارتخانه انجام گیرد  و باید دانشگاهها به صورت هدفمند در قطب های آمایشی ماموریت اجرای برخی از این برنامه ها را به عهده گیرند. 

دکتر لاریجانی با اشاره به تجربیات موفق دانشگاهها در اجرای ماموریت های حوزه آموزش عالی سلامت اظهار داشت وزارت بهداشت می بایست نقش نظارتی و حمایتی برای دانشگاهها در اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی سلامت را داشته باشد که موسسه ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با چنین هدفی ایجاد شده است.

وی هدف از تاسیس این مرکز را ایجاد یک نهاد عالی رتبه علمی جهت کمک به حوزه آموزش در تحقق مأموریت های خود در زمینه رهبري، مديريت، حمایت و توسعه آموزش پزشكي در کشور شامل پرورش ايدهR04;هاي نوين، برنامهR04;هاي جديد، ارزيابي برنامهR04;ها و کمک به ارتقاي كمي و كيفي آموزش پزشكي عنوان  و ابراز امیدواری کرد با حمایت این مرکز و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی شاهد تحولاتی در آموزش عالی سلامت باشیم.