معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نتایج مرحله ی دانشگاهی هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام گردید:

نفرات اول تا سوم برگزیده­ی هر حیطه به ترتیب به شرح زیر می باشد لازم به ذکر است که این دانشجویان به مرحله ی کشوری هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی که در شهریور ماه 94 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد اعزام خواهند شد.

حیطه مدیریت

1-مریم کشاورز

2-سجادایزدی

3-مهین منوچهری

حیطه علوم پایه

1-زینب احمد فرد

2-مهرداد قنبری

3-افسانه شکری

حیطه فلسفه پزشکی

1-فاطمه خدابخشی

2-محمد سعید غلامی

3-عباس شاهی

حیطه استدلال بالینی

1-بابک سمیع زاده

2-سید محمد موسوی

3-صابر دهبانی زاده