معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاون آموزشی وزارت بهداشت در هفدهمین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اعلام نمود این شورا بر اساس طرح آمایش و با توجه به اولویتR04;ها میR04;بایست نگاهی مأموریت مدارانه به مناطق داشته باشد .

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفدهمین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی گفت آموزش دستیاری از رشته های تحصیلات تکمیلی  علوم پایه باید در مسیری قرار گیرد که محصول محور و پیش برنده فناوری باشد و خود را برای فضاهای آینده کشور آماده نماید. وی افزود دانشگاه های علوم پزشکی کشور با ارتقاء کیفیت آموزش در مسیر بینR04;المللی شدن قرار خواهند گرفت

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر توجه به لزوم ورود فضاهای فناورانه در بازنگری رشتهR04;ها اظهار داشت لازم است تا با ارتقاء مهارتR04;های  فناوری دانش آموختگان علوم پزشکی کارایی ایشان در عرصه صنعت و همچنین خدمات بالینی کشور ارتقاء یابد و در بخشR04;های دیگر مانند ارزشیابی و سایر بخشR04;ها هم باید به فکر تغییر و تحول در نحوه کار بود

دکتر لاریجانی گفت اگر بخواهیم در آموزش علوم پایه رشد کنیم باید بر اساس طرح آمایش در ساختار توسعه رشتهR04;ها، مناطق آمایشی را لحاظ کنیم و در این راه دبیرخانه آموزش علوم پایه لازم است نگاه مأموریت محور را برای دانشگاهR04;ها مورد توجه قرار دهد

معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن اشاره به نگاه آینده نگر در حوزه آموزش افزود به دنبال مدلی هستیم که با نگاهی جامع از مجموعه رشته های مورد نیاز رشته های مهم و ضروری را انتخاب نماییم و با توجه به مزیتR04;های منطقه ای به دانشگاهR04;ها واگذار نماییم

دکتر لاریجانی در پایان اظهار داشت با توجه به طرح آمایش، رشتهR04;ها با دقت و سرعت بهتری در شورای گسترش رسیدگی میR04;شود و طبق مصوبه اخیر شورایعالی برنامه ریزی دبیرخانهR04;ها صاحب هویت بیشتری شدهR04;اند که این موضوع در پیشبرد امور بسیار موثر است .