معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون عملی حیطه مدیریت نظام سلامت روز دوشنبه مورخه 4/3/1394 با حضور استاد نقی زاده و سرکار خانم دکتر قاسمی برگزار گردید. در مجموع دو مرحله کتبی و عملی اسامی برگزیدگان جهت اعزام به مرحله کشوری به شرح زیر می باشد.

-سرکار خانم مریم کشاورز

-جناب آقای سجاد ایزدی

-سرکار خانم مهین منوچهری