معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون درون دانشگاهی المپیاد دانشجویی در حیطه مدیریت نظام سلامت روز دوشنبه مورخه 28/2/1394 راس ساعت 11 صبح در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.