معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون درون دانشگاهی المپیاد دانشجویی در حیطه سالمندی (Aging) روز سه شنبه مورخه 29/2/1394 راس ساعت 10 صبح در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.