معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه طراحی آزمون استاندارد روز سه شنبه مورخه 22/2/1394 ساعت 12-8 صبح با حضور سرکار خانم دکتر کریمی بعنوان مدرس و اعضای هیات علمی در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه در مورد ضرورت ارزیابی دانشجو و اهمیت دید اکادمیک اساتید در رابطه با ارزیابی دانشجو و همچنین شناسایی ویژگی های یک آزمون مطلوب توسط اساتید بحث شد. و در ادامه به اصول علمی طراحی آزمون های چند گزینه ای و تشریحی پرداخته شد و همچنین در ارتباط با شناسایی ویژگی های آزمون مناسب تجارب اساتید دانشگاه مطرح و مورد توجه قرار گرفت.