معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

این جلسه روز سه شنبه مورخه 1/2/1394 راس ساعت 10 صبح با حضور قائم مقام و اعضای محترم EDC برگزار شد. در این جلسه پیرامون حیطه های مختلف المپیاد دانشجویی و تعیین زمان برگزاری امتحان درون دانشگاهی حیطه های مختلف بحث و تبادل نظر گردید.