معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

این جلسه روز سه شنبه مورخه 18/1/1394 با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان EDC برگزار گردید. در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر هاشم پور توضیحاتی در مورد EDC و وظایف آن دادند و در ادامه اعضا به معرفی خود و فعالیت های در دست اقدام پرداختند.