معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

این جلسه روز سه شنبه مورخه 25/1/1394 با حضور قائم مقام واعضای محترم EDC برگزار گردید. در این جلسه طرح های در دست اقدام EDC و میزان پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت.