معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سومین جلسه کارگاه آموزش مجازی و اولین جلسه کارگاه آزمون الکترونیکی روز دوشنبه 29 دی ماه سال 1393 با حضور اعضای محترم هیات علمی در محل کافی نت دانشگاه برگزار گردید. مدرس کارگاه آموزش مجازی جناب آقای مهندس بردبار و مدرس کارگاه آزمون الکترونیکی جناب آقای مهندس عرفانی بودند.