معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اطلاعيه
به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند هرچه سريعتر با مراجعه به سايت سما نسبت به انجام ارزشيابي اساتيد اقدام نمايند
(جهت ورود به سايت از user و password خود استفاده نمايند)
در صورت عدم انجام ارزشيابي مسئوليت آن (بسته شدن كارنامه و انتخاب واحد) به عهده دانشجو خواهد بود.
باتشكر EDC