معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

امتحان المپياد شاخه مديريت سه شنبه 17/4/1393 راس ساعت 9 صبح در سالن حكمت 1 دانشگاه علوم پزشكي فسا برگزار مي گردد. امتحان عملي متعاقباً اعلام مي گردد.