معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سومين كارگاه المپياد حيطه استدلال باليني مورخ يكشنبه 21/2/1393 ساعت 12 با حضور سركار خانم دكتر توحيدي و دانشجويان اين حيطه در سالن كنفرانس بيمارستان ولي عصر(عج) برگزار گرديد.