معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولين كارگاه المپياد شاخه استدلال باليني مورخ سه شنبه 26/1/1393 با حضور سركار خانم دكتر توحيدي و دانشجويان اين حوزه در سالن كنفرانس بيمارستان ولي عصر(عج) برگزار گرديد.