معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كارگاه مهارت هاي مطالعه  جهت دانشجويان جديدالورود باهمكاري مركز مشاوره و راهنمايي و EDC مورخ دوشنبه 25/1/93  ساعت 12 - 7 در سالن حكمت يك برگزار گرديد.

در اين كارگاه دانشجويان رشته هاي هوشبري، اتاق عمل و فوريت هاي پزشكي حضور داشتند.

مدرس كارگاه سركار خانم كجوري، كارشناس ارشد روانشناسي، مشاوره و سلامت روان دانشجويان بودند كه در زمينه هاي روش هاي مطالعه اعم از سبك هاي يادگيري، روش هاي صحيح تمركز نمودن، مهارت هاي نت برداري سركلاس و رموز موفقيت صحبت نمودند.

در ادامه از دانشجويان برتر جناب آقاي سعيد غلامي، رشته علوم آزمايشگاهي و جناب آقاي امير حسين مبرايي، رشته پزشكي دعوت به عمل آمد تا در مورد رموز موفقيت  خودشان صحبت كنند.  در پايان  سركار خانم ابوالقاسمي مسئول EDO بيمارستان ولي عصر(عج) نيز در مورد آينده شغلي رشته هوشبري و اتاق عمل سخناني را ايراد نمودند.