معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اعضای محترم هیات علمی که  دارای سابقه 4 سال وبالاترهستند با مراجعه به لینک زیر نسبت به دانلود آیین نامه وفرم ارتقاء اقدام نموده و پس از تکمیل فرم های ارتقاء همراه با مدارک پیوست به معاونت آموزشی(خانم مباشری یا آقای دولتخواه )مراجعه نمایید