معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

منابع حیطه استدلال بالینی: منابع این حیطه مطابق با منابع اعلام شده در کوریکولوم دوره پزشکی عمومی می باشد.


در مباحث طب داخلي و اطفال همه مباحث به جز بيماريهاي پوستي و روانپزشكي( تظاهرات پوستي ورواني بيماريهاي سيستميك از اين امر مستثني هستند (.

· جراحي، همه مباحث به جزء جراحي قلب، بيهوشي، جراحي پلاستيك، جراحي چشم، ENT

· و همه مباحث زنان و زايمان محور طراحي سوال قرار گيردلازم به ذكر است سوالات با عنايت به دانش نظري ارائه شده در سطح پزشكي عمومي مطابق با منابع كريكولوم آموزش پزشكي عمومي از مباحث موردنظر با تاكيد بر توان استدلال باليني طراحي و تدوين خواهد شد (.

فرمت سوالات براي طراحي حيطه استدلال باليني بشكل پازل و سناريو، KF (key feature)- CRP (clinical reasoning problem) باشند . مقرر شد مشاركت همه دانشگاه ها در زمينه طراحي سوال گرفته شود .


جهت دانلود نمونه سئوالات  اینجا را کلیک نمائید

جهت دانلود کتابچه المپیاد سال قبل اینجا را کلیک کنید.