معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 


نظر به اینکه معاونت آموزشی وزارت «دستورالعمل آزمون های برخط» و توضیحات بعدی آن را بصورت لازم الاجرا جهت آزمون های پایان نیمسال به کلیه دانشگاه ها ابلاغ نموده است؛ توجه دانشجویان را به برخی نکات مهم این دستورالعمل جلب می نماید: 

  • در مورد زمان توقف روی هر سوال؛ طبق بند دوم نامه مورخ 9 خرداد معاونت آموزشی وزارت، علاوه بر «زمان پاسخگویی» به سوال که برای سوالات چند گزینه ای به طور ميانگين ۵۰ ثانيه می باشد، امكان در نظر گرفتن «زمان توقف» بین صفر تا حداكثر ۵۰ ثانيه بر روى هر سوال (با نظر استاد) نیز فراهم شده است؛ بنابراین حداکثر زمان نمایش یک سوال ١٠٠ (۵۰+۵۰) ثانيه می تواند باشد.تعریف «زمان توقف» توسط استاد اختیاری بوده و ایشان می بایست حاصل جمع «زمان پاسخگویی» و «زمان توقف» مورد نظر خود برای هر سوال را در بالای آن سوال درج نمایند.
  • در مورد زمان کل آزمون؛ تأکید می گردد «زمان پاسخگویی» لحاظ شده برای هر سوال چند گزینه ای که بطور متوسط ۵۰ ثانیه می باشد، مبنای محاسبه زمان کلی آزمون خواهد بود و «زمان کل آزمون» از ضرب تعداد سوال در ۵۰ ثانیه به دست می آید و «زمان های توقف» در محاسبه «زمان کل آزمون» منظور نمی گردد ( بعنوان مثال آزمون ۳۰ سوالی، دارای حداکثر ۱۵۰۰ ثانیه وقت خواهد بود).
  • در مورد مدیریت زمان؛ در كنار هر سوال، دو زمان سنج معکوس (هر سوال و کل آزمون) وجود دارد تا دانشجويان از مدت زمان توقف خود مطلع باشند. مدیریت زمان آزمون بر عهده دانشجو بوده و چنانچه دانشجو بخواهد از حداکثر «زمان توقف» تعریف شده توسط استاد استفاده نماید، ممکن است زمان پاسخگویی به سوالات انتهایی را از دست بدهد و نتواند پاسخ دهد. البته برای پیشگیری از این گونه مشکلات، آموزش های لازم طی کارگاه توجیهی برای تمامی دانشجویان ارائه شده است.مجدداً تأکید می گردد «زمان توقف» در سوالات چند گزینه ای فرصتی صفر تا ۵۰ ثانیه ای است که در صورت صلاحدید می تواند توسط استاد به «زمان پاسخگویی» اضافه شود.
  • اساتید می توانند به تعداد 10 درصد سوالات اصلی آزمون های چند گزینه ای، «سوال ارفاقی» تهیه نمایند و صرفاً دانشجویانی که سوالات اصلی را سریع تر از زمان کلی آزمون پاسخ داده و زمان ذخیره نموده اند، می توانند به این سوالات در محدوده «زمان ذخیره شده» پاسخ دهند.
  • در آزمون های چند گزینه ای چنانچه استاد «سوال ارفاقی» در نظر نگرفته باشد، دانشجویان می توانند 10 درصد سوالات را علامت زده و در صورت داشتن «زمان ذخیره شده»، پس از اتمام پاسخدهی به سوالات، به سوالات علامت دار بازگشته و از زمان ذخیره شده برای پاسخ دهی به این سوالات استفاده نمایند.
  • در آزمون های چند گزینه ای برای پاسخ دهی به سوالات ارفاقی و یا علامت دار، زمانی خارج از «زمان کل آزمون» تعریف نشده و در هر حال زمان کلی آزمون بیش از زمان حاصل از (تعداد سوال * ۵۰) نخواهد بود.در پایان ضمن آرزوی موفقیت در آزمون های پیش رو، از دانشجویان گرامی دعوت می شود به منظور بهبود کیفیت آموزش، پیشنهادات منطقی و انتقادات مستدل خود را به معاونت آموزشی دانشکده و یا EDO ارائه نمایند.

 

پیوست ها:

000228-دستورالعمل آزمون ها.pdf حجم فایل:140.48 کیلوبایت
ازمون برخط.pdf حجم فایل:127.01 کیلوبایت
شیوه نامه یکپارچه آزمون های برخط - آذر ماه 99.pdf حجم فایل:887.35 کیلوبایت