معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه پذيرفته شدگان تحصيلات تكميلي

تاريخ ثبت نام : روز يكشنبه 15/06/1394لغايت 16/06/1394

محل ثبت نام :دانشگاه علوم پزشكي –اداره آموزش

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :

  1. اصل وكپي كارت ملي وشناسنامه (كپي از تمام صفحات شناسنامه 3سري )
  2. 12قطعه عكس 4*3
  3. اصل وكپي دانشنامه كارشناسي وريز نمرات ويا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل باشد .
  4. اصل وكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي كه نشاندهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان باشد.
  5. اصل وكپي گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح
  6. نامه تائيديه رتبه برتر از دانشگاه محل تحصيل مقطع قبلي جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان
  7. فرم تسويه حساب صندوق رفاه مقطع قبل