معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه پذيرفته شدگان رشته هاي دستياري

تاريخ ثبت نام : روز دوشنبه 16/06/1394 لغايت سه شنبه 17/06/1394

محل ثبت نام :دانشگاه علوم پزشكي فسا –اداره آموزش

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :

  1. اصل وكپي كارت ملي وشناسنامه (كپي از تمام صفحات 3سري)
  2. 12قطعه عكس 4*3
  3. اصل تعهد سند محضري *
  4. اصل وتصوير پشت وروي كارت پايان خدمت
  5. اصل وتصوير پروانه دائم پزشكي (در صورت كه صادر شده باشد)
  6. اصل وتصوير گواهي پايان طرح نيروي انساني با ذكر مدت خدمت ويا معافيت از طرح
  7. اولين وآخرين حكم كار گزيني براي مستخدمين رسمي كه در مأموريت آموزشي باشند
  8. اصل وكپي شناسنامه همسر
  9. اصل وكپي كارت نظام پزشكي