معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

3 7 1 11 16

 برگزاری مانور آتش نشانی توسط پایگاه آتش نشانی شهرستان فسا با حضور دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه و نیروی خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا

درتاریخ 20/8/97

 
4 8 1 12 426326213 269664

 برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه توسط آقای دکتر توسلی و آقای دکتر مشکی باف

درتاریخ 2/8/97

 
6 1 10 1 14 426239770 269884 برگزاری کارگاه های  آموزشی توسط دکتر افسریان و خانم دکتر میلاد پور در تاریخ 1/8/97