معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 1400 تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 ویژه دانشجویان جدیدالورود

پیوست ها:

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400 جدیدالورودها).pdf حجم فایل:175.82 کیلوبایت