معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی روز پنج شنبه ۱۸ شهریور ماه 1400 همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دو نوبت صبح و عصر بصورت الکترونیکی و با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر و کارشناس مرکز آموزش مجازی، نماینده حراست و انتظامات دانشگاه در سالن آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.