معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت تامین نیازهای آموزشی خود، در نظر دارد فراخوان جذب هیات علمی قراردادی در رشته دکترای تخصصی طب سنتی و ایرانی برگزار نماید. متقاضیان دارای شرایط می توانند پس از تکمیل فرم مشخصات فردی و جدول 12 گانه، رزومه و مدارک مورد نیاز را به همراه فرم مذکور به ادرس ایمیل دبیرخانه هیات اجرایی جذب به ادرس ذیل ارسال نمایند.

آدرس ایمیل:

مهلت ثبت نام: تا 25 شهریور ماه 1400

تلفن: 07153313414

09171162254

شرایط عمومی    

الف) اعتقاد به مبانی مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی      

ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی       

ج)داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران      

د)عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سا بقه محکومیت کیفری و جزایی       

ه)عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روان گردان 

و)انجام خدمت وظیفه عمومی ،دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یاداشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویزه اقایان)

ز)تایید صلاحیت های علمی و عمومی داو طلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاه طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرایط اختصاصی

1)دارا بودن مدرک دکترای تخصصی

2)حداکثر سن 45 سال  

3 )شرکت افراد مشغول به تحصیل ممنوع می باشد (چنانچه در حین بررسی پرونده ها فرد در آزمون مقطع بالاتر پذیرفته شود  پرونده ایشان از دستور کار جذب خارج خواهد شد)                                                                                     

4 )شرکت افرادی که در استخدام  دانشگاه ها و موسسات و نیز  افراد مشغول به تحصیل ،متعهدین خدمت به دانشگاهها  بورسیه دانشگاهها در فراخوان ممنوع می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5)عنوان رشته متقاضی می بایست  با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع    می باشد .

6)متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تررا ندارند.

7) استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیاری میباشد .

8)تایید شرایط عمومی توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه (همان شرایط عمومی جذب هیات علمی پیمانی. )

9)تایید صلاحیت علمی بر اساس فرم مربوطه و توسط کارگره علمی دبیر خانه هیات اجرایی جذب و متخصیصن رشته مد نظر انجام خواهد شد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10) پس از اتمام دوره قرارداد در صورت صلاحدید دانشگاه و مطابق قوانین به صورت دوره های 6 ماهه با محدودیت قابل تمدید می باشد.

11) دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تبدیل وضعیت افراد به پیمانی نخواهد داشت و در صو.رت اعلام فراخوان جذب نیروی پیمانی در رشته های مذکور اعضای هیات علمی متعهد خدمت در شرایط یکسان با سایر شرکت کنندگان قرار خواهند گرفت.     

مدارک لازم جهت ارسال:

1.کپی تمام صفحات شناسنامه

2.کپی کارت ملی پشت و رو

3.کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)

4.کپی مدرک تحصیلی دو مقطع آخر

5.تکمیل فرم مشخصات فردی

6.تکمیل جدول 12 گانه و ضمیمه کردن مستندات مربوط به هر بند از جدول

ردیف

مقطع

رشته

شرایط خاص

جنس

تعداد

1

دکترای تخصصی

طب سنتی ایرانی

-------------

مرد/ زن

1

 

پیوست ها:

جدول 12گانه.pdf حجم فایل:177.25 کیلوبایت
فرم مشخصات فردی.pdf حجم فایل:642.75 کیلوبایت