معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش وب ا؛ جلسه هم اندیشی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور کلان منطقه 5 کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور دبیران بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان، بوشهر، لار، جهرم، یاسوج و فسا در تاریخ 3 مردادماه97 برگزارشد .
 دراین جلسه دکتریوسف غلامپور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص اهمیت آموزش پاسخگو و آموزش مبتنی بر نیاز جامعه مطالبی بیان نمود.
در ادامه دکتر سهراب نجفی پور دبیر جلسه به معرفی محورهای بسته آموزش پاسخگو، برنامه ها و فعالیت های مرتبط پرداخت. 
همچنین دبیران بسته آموزش پاسخگوی دانشگاه های کلان منطقه5 ، تجارب خویش در مورد هر محور فعالیت بیان نمودند و موارد ابهام و چالش ها مطرح شد و اعضای حاضر راهکارهایی پیشنهاد نمودند.
گفتنی است خانم دکتر امینی دبیر بسته آموزشی پاسخگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طریق وب کنفرانس نقطه نظرات خود را بیان نمودند.