معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش وب دا؛ نشست هم اندیشی اعتبار بخشی کلان منطقه5 کشوری از سلسله جلسات طرح تحول آموزش روز سه شنبه دوم مردادماه97 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا بعنوان متولی بسته اعتباربخشی کلان منطقه برگزار گردید.

در این حلسه که نخبگان طرح تحول آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 5 حضور داشتند، دکتر غلام پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا بر اهمیت بسته های طرح تحول آموزش تاکید کرد .

در ادامه دبیر بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا و دیگر دانشگاه های کلان منطقه به بیان شرح فعالیت ها، چالش ها و پیشنهادات خود در راستای محورهای بسته اعتبار بخشی پرداختند.