معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه آموزشی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان در روز دوشنبه 97/2/24 توسط جناب آقای دکتر قنبری ( دکترای بیوتکنولوژی ) زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه مباحثی در مورد خلاقیت، فرایند کارآفرینی ، چرا به خلاقیت نیاز داریم؟ ، ارزش خلاقیت، بررسی انواع تفکر( هم گرا _ واگرا ) ، بررسی موانع خلاقیت و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چند کار گروهی نیز در طول کارگاه برگزار گردید.