معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس طرح راد در تاریخ 97/02/02 با حضور مدیران حوزه معاونت آموزشی در دفتر معاونت آموزش دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر خانی قائم مقام معاون آموزشی اهداف جلسه را بیان نمودند و چشم انداز دانشگاه را رسیدن به تیپ 2 و 3 اعلام نمودند.سپس دکتر موحدی مسئول ستاد برنامه ریزی معاونت آموزشی به ارائه شاخص های رتبه بندی طرح راد دانشگاه های علوم پزشکی کشور و رتبه دانشگاه علوم پزشکی فسا  در هر حیطه را  اعلام نمودند. در ادامه مدیران حوزه معاونت آموزشی در خصوص هر شاخص بحث و تبادل نظر کردند و شاخص هایی همچون توسعه آموزش، توسعه کیفی آموزش مورد بررسی قرار گرفت.مقرر گردید جلسه آینده با حضور جناب آقای پژمان باقری مسئول سابق طرح راد نشکیل شود و با توجه به اقدامات  گذشته راهکارهای ارتقا مورد بررسی قرار گیرد.