معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 کارگاه های برگزار شده در راستای توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  در سال 1396 برگزار گردید به شرح ذیل می باشد:

 

 

  •     MENTORSHIP
  • آیین نامه ارتقا
  • اخلاق حرفه ای
  • احیاء قلبی ریوی(CPR)
  • روش های نوین تدریس(تکنولوژی در آموزش)
  • چگونگی نگارش طرح های تحقیقاتی توسعه در آموزش
  • دانش پژوهی آموزشی