معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  روز چهارشنبه مورخ96/11/18 در سالن نحوی دانشگاه توسط اساتید هیئت علمی جناب آقایان دکتر افسریان، دکتر موحدی، دکتر مشکی باف و خانم دکتر میلادپور برگزار گردید.

این کارگاه با حضور کارشناسان آزمایشگاه ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیروهای خدماتی دانشگاه با هدف توانمندسازی و ارتقای ایمنی و عملکرد صحیح پرسنل تشکیل شد.