معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی معاون آموزشی

 

معاون آموزشی دانشگاه

hoseinipour

نام و نام خانوادگی: دکتر علی حسینی پور

سمت اجرایی: معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد

دانلود رزومه