معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی قائم مقام معاون آموزشی

 

مشاور و جانشین معاون آموزشی دانشگاه

 news.38


نام و نام خانوادگی: دکتر علی خانی جیحونی

سمت اجرایی: مشاور و جانشین معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت