معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

کمیته مرجع بیماری های غیرواگیر

 

 کمیته مرجع بیماری های غیر واگیر Non Communicable Diseases

دکتر رضا همایونفر-دکتر احسان بهرامعلی - دکتر پوپک محقق - دکتر محمد هاشم هاشم پور – دکتر میترا یزدانی سروستانی – دکتر محمد حسین لهراسب – دکتر غلامعباس ولی زاده-  دکتر سید محمد کاظم صادقی – دکتر مریم کامران پورجهرمی – دکتر مریم مزیدی مرادی- دکتر  شهرام مسعود نژاد – دکتر احمد پرهیزکار – دکتر کاوه کاشانی – دکتر محمد رضا عطاالهی – دکتر فاطمه شعبانی – خانم مرضیه صادق زاده – خانم فهیمه راست باف – دکتر فرهود نیکویی – خانم زهرا مرادی – دکتر محمد حسن مشکی باف -  دکتر مجتبی سهراب پور- دکتر یوسف غلام پور – دکتر زراعتیان – دکتر علی هلالی-  مهندس حسین محمدی فرد -  مهندس ارشدی نژاد

 مستندات :

جلسه بیماری های غیر واگیر دیماه 94

جلسه بیماری های غیر واگیر فروردین 95

جلسه بیماری های غیر واگیر آذر 95

جلسه بیماری های غیر واگیر بهمن 95

جلسه بیماری های غیر واگیر فروردین 96

سند ملی بیماریهای غیر واگیر