معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

اعضا کمیته

مرکز توسعه دانش کاربردی

دکتر سهراب نجفی پور - دکتر سید امین کوهپایه - آقای پژمان باقری   ..................              ........................     ....................              ........................
.................              ...................      ......................              .............       ............................              ........................

 

کمیته مرجع بیماریهای عفونی

دکتر سهراب نجفی پور -دکتر سید علا کاظمینی دکتر محمود آغولی –– دکتر علیرضا توسلی دکتر جلال کریمی دکتر محمد اکراهی دکتر  میترا یزدانی سروستانی دکتر زهره پور منتصری - مهندس رئیسی آقای پژمان باقری خانم فرزانه مباشری خانم زهرا مرادی دکتر فریبا علیزاده -  دکتر محمد حسین افسریان -دکتر عباس عبداللهی محمدرضا عطاالهی ––دکتر مریم مقبول -  دکتر سید علا کاظمینی خانم  فاطمه نوروزی  - دکتر مجتبی فرجام خانم دکتر رویا کوکبی   مهندس شرفی حجت الله ستوده

 کمیته مرجع بیماری های غیر واگیر 

دکتر رضا همایونفر-دکتر احسان بهرامعلی - دکتر پوپک محقق - دکتر محمد هاشم هاشم پور – دکتر میترا یزدانی سروستانی – دکتر محمد حسین لهراسب – دکتر غلامعباس ولی زاده-  دکتر سید محمد کاظم صادقی – دکتر مریم کامران پورجهرمی – دکتر مریم مزیدی مرادی- دکتر  شهرام مسعود نژاد – دکتر احمد پرهیزکار – دکتر کاوه کاشانی – دکتر محمد رضا عطاالهی – دکتر فاطمه شعبانی – خانم مرضیه صادق زاده – خانم فهیمه راست باف – دکتر فرهود نیکویی – خانم زهرا مرادیدکتر محمد حسن مشکی باف -  دکتر مجتبی سهراب پور- دکتر یوسف غلام پور – دکتر زراعتیان – دکتر علی هلالی-  مهندس حسین محمدی فرد -  مهندس ارشدی نژاد

 کمیته مرجع سلامت روان 

دکتر آرمان ضرغامی -دکتر آروین هدایتی دکتر فاطمه حبیبی دکتر سمیه معتضدیان دکتر  مجید نجفی گلیانی -  خانم طاهره غلامی دکتر مجتبی فرجام دکتر ژیلا فریدونی دکتر افسانه قاسمی خانم فرزانه مباشری   خانم آمنه کجوری  دکتر آمنه مدرکی دکتر مجید نقدی دکتر اعظم حامدی فرد خانم  الهام دیده روشن خانم آزاده رشیدی دکترمحمد حسین  اجاقی خانم زهرا مرادی

کمیته مرجع سوانح و حوادث 

 دکتر علی خانی جیحونی-دکتر نجفی گلیانی– دکتر سمیه معتضدیان- دکتر فاطمه حبیبی – دکتر مجتبی فرجام - دکتر ژیلا فریدونی – آقای پژمان باقری – دکتر فرهود نیکویی – دکتر راحله ثابت سروستانی -  دکتر محمد حسن حورنگ - دکتر سیاوش معتضدیان – دکتر محمد جمالی –دکتر فرشاد حیدر نژاد -  خانم دکترزهرا مسروری –  دکتر علی اصغر خالقی –  مهندس عبدالله عزیزی – مهندس منوچهرجوکاران – دکتر حسن جمشیدی – آقای جلال پادام – سرگرد صادقی – خانم آبادی