معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

همانگونه كه مستحضريد پيرو ابلاغ اعضاي كميته طراحي فرآيند انتخاب استاد برتر آموزشي دانشگاه در خصوص طراحي فرآيند و ابزار انتخاب استاد برتر آموزشي، اين كميته تشكيل و آيين نامه آن به انضمام چك ليست مربوطه طي جلسات متعدد طراحي گرديده است. لذا با توجه به اينكه بخشي از فرآيند طراحي ابزار مستلزم نظرسنجي از كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه مي باشد خواهشمند است  با تکمیل کردن فرم الکترونیکی  زیر  ما را در مرکز مطالعات و توسعه  آموزش پزشکی یاری فرمایید.

از همکاری کلیه همکاران و اعضای هیات علمی محترم کمال تشکر را داریم .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-YVigxmGY5VdLU0kuFJZJ652NcK4beVLLN235llTLnTVOTg/viewform?usp=pp_url