معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در پیامی سال نو را تبریک کفتند:

متن پیام به شرح زیر است:

بهار فرصت دوباره نگریستن به دیروز و امروز است. بهار یعنی بهتر زیستن و بهتر نگریستن؛ یعنی بهتر از همه دیروز ها، سبزی و طراوت را تلاوت کردن. وقتی نگاه بهار بر دیوار دل و جانمان می تابد، از تدبیر کننده شب وروز و بی همتای هستی بخش، دگرگونی، تحول و بهترین حال ها را در لحظات تحویل سال با تمام وجودمان تمنا می کنیم 

نوروز بر شما عزیزان مبارک

دکتر علی حسینی پور

                        معاون آموزشی دانشگاه