معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که این برنامه امتحانی شامل دانشجویان جدیدالورود نمی شود

پیوست ها:

برنامه امتحانی دروس عمومی 991.pdf حجم فایل:184.36 کیلوبایت