معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

شانزدهم آذر در ایران که به یاد سه دانشجوی حماسه ساز دانشکده فنی روز دانشجو نامگذاری شد همواره تداعی کننده روحیه خروشان جنبش دانشجویی، آزادی خواهی، فداکاری و رشادت جوانان این مرزو بوم است . دانشجویان این سرمایگان بزرگ کشور ما با حضور همه جانبه در عرصه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و با حفظ روحیه پرسشگری، علم اندوزی و حق طلبی می توانند در تعالی و پیشرفت جامعه سهم به سزایی داشته باشند و نقش دانشگاه  فراهم کردن بستری مناسب برای این کار است. در شرایط بحرانی پاندمی کرونا در کشور عزیزمان نیز شاهد حضور پررنگ و شانه به شانه دانشجویان پابه پای دیگر پرسنل و پزشکان در مبارزه با بیماری و یاری رساندن به دیگران هستیم . اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهی کشور این روز بزرگ را خدمت تمامی دانشجویان عزیز تبریک گفته و دست یک یک این عزیزان را به گرمی می فشارم.   

 دکتر علی حسینی پور

معاون آموزشی دانشگاه