معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی روز دوشنبه 9 دی ماه 98 اقدام به برگزاری كارگاه «آشنایی با اتوماسیون اداری» در محل مرکز آموزش های مجازی دانشگاه نمود.

در این کارگاه آقایان مهندس رمضانی و دکتر گوهری نیا به ارائه مطالب آموزشی در زمینه کار با سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه پرداختند. در ابتدا تعدادی از گویه های اصلی کارتابل توسط آقای مهندس رمضانی توضیح داده شد و سپس بر روی سیستم های مرکز به سؤالات و اشتباهات رایج کاربران پرداخته شد. در ادامه کارگاه آقای دکتر گوهری نیا به ارائه توضیحاتی در زمینه اصول نگارش نامه های اداری پرداختند و چند مثال در این زمینه اجرا نمودند. در پایان ارزشیابی کیفیت برنامه از دیدگاه حضار توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی صورت پذیرفت.