معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه ای با هدف بررسی مشکلات کارمندان حوزه آموزش با حضور معاون محترم آموزش دانشگاه جناب آقای دکتر غلامپور و دکتر خانی و دکتر جوانمردی روز چهارشنبه 18/10/98 در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه کارمندان حوزه آموزش مشکلات خود را در زمینه های مختلف مانند دایره امتحانات، کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی دانشکده پزشکی، اداره فارغ التحصیلان، حقوق حق التدریسان بیان نمودند و معاون محترم آموزش جهت هر کدام از مطالبات کارمندان راهکارهایی ارائه نمودند.