معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا، با ارسال پیامی، شانزدهم آذر روز دانشجو را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا، در متن پیام دکتر «یوسف غلامپور» آمده است:

بسمه تعالی

دانشجو، جوان طالب دانش است که آینده در دست اوست؛ کسی که متعلق به آینده است و آینده نیز متعلق به اوست. چنین فردی با داشتن توانایی و نیروی جوانی، و نیز با پشتوانه علمی و کوله باری از علوم و فنون متنوع، می تواند برای اداره آگاهانه و برنامه ریزی شده جامعه تصمیم بگیرد. بدیهی است جامعه ای که در آن، علم و فهم و محاسبه دقیق مورد توجه باشد، جامعه ای شکوفا و پیشرو خواهد بود.

امید است دانشجویان محترم که به تعبیر امام مقدرات آینده جامعه به دست آنان است با آشنایی هر چه بیشتر با افکار و اندیشه های مترقی بنیانگذار جمهوری اسلامی آنچنان که شایسته و بایسته است به وظیفه و مسئولیت خود در قبال کشور و ملت عمل کنند چرا که امام معتقد است نجات دانشگاه از انحراف نجات ملت و کشور است.

دکتر یوسف غلامپور

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا